• بازدید از نیشابور

  • روز پدر

  • مسافرت شمال – خرداد ۱۳۹۵

  • میز تحریر شیب دار

سرزمین مشاغل(کارالند)

امروز یک تجربه جالب برای ما و بچه ها بود رفتن سرزمین مشاغل که تونستن اونجا مشاغل مختلف رو تجربه کنند

مدرسه و بوی ماه مهر

مهیار من کلاس اوله امسال شکوفه کلاس اولی من خیلی خوب با اوضاع و تغییرات کنار اومد و در مدرسه دولتی منوچهر رزاقی ثبت نام شد . بهار هم در همون مدرسه رهنمای قبلی سال تحصیلی رو شروع کردن

تابستان هم گذشت

بله تابستان هم گذشت و الان پاییزه و. اینکه اینقدددددددددر درگیر بودم که نتونستم این چند ماه پست بزارم . درگیریهای روزمره که نمیشه دچارش نشد . بهار من کلاس باله رو ادامه داد و همینطور زبانش و آقا مهیارم که تو خونه زیر کولر کیف میکردن . مسافرت شمال هم البته که خیلی تجربه […]